fbpx

Kelan kuntoutus/ Nuotti

Voit hakea NUOTTI-valmennusta, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

 • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
 • opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä
 • tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen.

Nuotti valmennuksen tavoitteet

 • tunnistat omia vahvuuksiasi, voimavarojasi ja taitojasi
 • opit, kuinka voit hyödyntää voimavarojasi arjessa, opiskelussa, työssä ja työnhaussa
 • kehität elämänhallintataitojasi (esimerkiksi itsestä ja raha-asioista huolehtiminen, arkirutiinien hoitaminen)
 • kehität työelämään liittyviä valmiuksiasi
 • saat tietoa erilaisista opiskelu-, työ- ja kuntoutusmahdollisuuksista
 • teet opiskeluun tai työelämään liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia
 • saat käyttöösi tukiverkoston ja palveluja, joiden avulla pääset etenemään kohti tavoitteitasi.

Nuotti valmennuksen sisältö ja toteutus

NUOTTI-valmennus koostuu sinun ja NUOTTI-valmentajasi henkilökohtaisista tapaamisista. Tapaamisia on enintään 20, ja yksi tapaaminen kestää tunnin. Valmentajasi pitää sinuun säännöllisesti yhteyttä, ja saat häneltä apua myös mieltäsi askarruttaviin käytännön asioihin. Hän voi tulla mukaasi asioimaan esimerkiksi Kelaan, TE-toimistoon tai lääkäriin.

Valmennukseen sisältyy myös verkostoyhteistyötä tahojen kanssa, jotka ovat tavoitteidesi saavuttamisen kannalta tärkeitä.

Valmennus toteutetaan 5 kuukauden aikana sen alkamisesta. Jos osallistut samaan aikaan esimerkiksi muuhun kuntoutukseen tai työtoimintaan, voidaan valmennus toteuttaa 10 kuukauden aikana.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Voit saada nuoren ammatillisen kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa

Näin haet nuoren ammatillista kuntoutusta

 1. Soita Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205.  Voit halutessasi olla myös yhteydessä suoraan minuun, niin voin olla avuksesi Nuotti -valmennukseen hakeutumisessa.
 2. Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee sinut ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa samalla suullisen hakemuksen. Erillistä hakemuslomaketta tai liitteitä ei tarvita.
 3. Kun hakemuksesi on ratkaistu, saat siitä päätöksen, jossa on käytännön ohjeet kuntoutuksen käynnistymiseen.

Tiedot kerätty Kelan Nuotti -valmennuksen sivuilta.