fbpx

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskiössä ovat yksilön vahvuudet ja voimavarat. Terapiassa keskitytään nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyyn menneisyyden sijaan.  Menneisyys nähdään voimavarana, jota voidaan hyödyntää tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Terapiamuotona ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tutkitusti vaikuttava, se voi mahdollistaa muutoksen elämässäsi. Lyhytterapia tapaamisilla tavoitteet työskentelylle luodaan asiakkaan lähtökohdista. Lyhytterapialla pyritään lisäämään asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan kriisivaiheiden yli, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan tunteiden säätelyssä sekä tuottaa tarkoituksenmukaisia muutoksia asiakkaan käyttäytymiseen arjessa, pienin askelin. 

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa ollaan kiinnostuneita juuri siitä yhdestä onnistumisesta, eikä niistä kymmenestä pieleen menneestä. Mikä siinä kerrassa oli erilaista ja toimivaa? Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla on tarkoituksena viedä asioita eteenpäin toivottuun suuntaan, kohti tavoitettasi, oli kyseessä sitten kyky elää hetkessä, hyvä olo, päästä eroon peloista tai saattaa loppuun kesken jäänyt opinnäytetyö. Elämää vaikeuttaneen ongelman ratkettua voimavaroja vapautuu itse tekemiseen ja elämäiseen. Terapiatyöskentelyn avulla voidaan avata ja purkaa elämää kapeuttavia uskomuksia ja siihen liittyviä toimia ja näin ollen tuoda arkeen enemmän iloa ja tyytyväisyyttä. Lyhytterapia tapaamisilla asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä tavoitteita kohti. Terapeutin tehtävänä on kulkea rinnalla ja tukea vain sen tarvittavan määrän.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii kaiken ikäisille ja se voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista.  Se on matalankynnyksen palvelu, joka on asiakkaalle räätälöityä ja tarpeita kunnioittavaa. Terapiaan pääsee ilman lähetettä, eikä aikaisempia psykiatrisia tutkimuksia tarvita. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa, joten se ei ole KELA:n tukemaa. Tarpeen mukaan asiakas ohjataan psykoterapiaan, mikäli lyhytterapeuttinen työote ei ole riittävää. Usein  jo lyhytterapia riittää hoitomuodoksi asiakkaalle.

Kiinnostuitko? Varaa aikasi

Haluatko tietää lisää eri terapiamuodoista?